Ako vznikajú snehové vločky?

Autor: Redakcia

Pozorovali ste už niekedy snehovú vločku zblízka, keď vám pristála napríklad na rukavici? Určite ste si mohli všimnúť určitú pravidelnosť, geometrickú krásu. Snehové vločky sú vlastne zhluky ľadových kryštálikov, ktoré sa na seba nalepia počas padania na zem. A majú za sebou veru poriadnu cestu.

Trochu teórie

V atmosfére sa nachádzajú mikroskopické častice peľu a prachu, na ktorých môže kondenzovať vodná para. Ak je vzduch dostatočne nasýtený vodnými paramivzniknú kryštáliky ľadu. Ľadový kryštálik má tvar hexagonálnej dvojpyramídy s tupými bočnými hranami a so šesťuholníkovou základňou (spodnou aj hornou)ktorá v priebehu svojho vývoja môže narastať.  

Veľkosť a tvar snehovej vločky nikdy nie sú rovnaké, pretože každá vločka mala v priebehu svojej cesty iné podmienky.

Od čoho závisí veľkosť a tvar snehovej vločky?

Predovšetkým od teploty, ktorou prejde vločka od svojho vzniku až po dopad na zem. Keď sú teploty nižšie ako bod mrazu, v kryštálikoch sa nevyskytuje kvapalná voda. Ak je však teplota nulová alebo málo nad nulou, v kryštálikoch sa vyskytuje kvapalná voda, ktorá zároveň pôsobí aj ako lepidlo a vločky sa spájajú.

Najväčšie snehové vločky vznikajú, keď je vo vyšších vrstvách záporná teplota, ktorá sa postupne približuje k nule. Taký sneh býva mokrý a ťažký. Pokiaľ je však teplota len záporná, nevytvorí sa v ľadových kryštálikoch kvapalná voda, nemajú lepidlo, a tak sa nemajú ako spájať. Vtedy pozorujeme veľmi malé vločky, z ktorých vznikne sypký sneh.

Vplyv na veľkosť vločiek má aj vietor. Ak je silný, vločky rozfúkne a tie sa nespoja. Preto je pre veľké snehové vločky ideálne bezvetrie.

Zdroj foto: http://www.publius.eu/

Tvar vločiek závisí od teploty a nasýtenia vzduchu, ktorým kryštálik počas svojho vývoja prechádza. Nasýtenie vzduchu udáva obsah vlhkosti vo vzduchu. Podľa teploty okolia sa tvoria kryštáliky rôzneho tvaru, napríklad hviezdice, hranoly, doštičky, ihlice. V závislosti od vlhkosti vzduchu sa tieto tvary môžu navzájom kombinovať. Tvarmi snehových kryštálikov sa zaoberá vedný odbor kryštalografia snehu, podľa ktorého sa ľadové kryštáliky delia do 10 základných skupín: doštičky, hviezdice, stĺpiky, ihlice, jednoduché vločky, stĺpiky s doštičkami, nepravidelné priestorové častice, krúpky – krupica, ľadové zrná, krúpy.

Táto krásna geometria stojí za obdiv. Tak čo, skúsite si nabudúce odchytiť neporušenú vločku a identifikovať jej tvar? 🙂

Autor: Lucia Gemmelová

 

Zdroj: Inšpirácie v článkoch na vedanadosah.sk (https://bit.ly/2Sk4xju) a www.quark.sk (https://bit.ly/35OGEEF)

E-book: Vodné bohatstvo Slovenska na stiahnutie

Diskusia k článku